+ VADVIRÁG LAKÓPARK, BALATONFÜRED

Vadvirág lakópark

Helyszín Balatonfüred, Vadvirág utca
Beruházó Füred Homes Residence Kft
Alapterület 14730 m2
Generál tervező MCXVI Építészműterem
Építész vezető tervező Herczeg László
Projekt építészek Mezei Fruzsina, Stáhl Nóra
Építész munkatársak Kiss Krisztián, Pásztor Anna, Racskó Anna
Látványtervek Tomasovszky Péter
Tervfázis kiviteli terv
Projekt év 2020-2023

A tervezési helyszín a balatonfüredi Vadvirág utca mentén található volt agyagbánya és téglagyár területe. A korabeli térképi ábrázolások alapján a terület az Arácsról a füredi fürdővárosba vezető út és a Séd patak között terült el. A térképen szerepelnek a Meződi dűlő és Agyag dűlő elnevezések, ami az akkori táj karakterére utalhattak. A talajminőség, és az ebből adódó terméketlenség miatt a filoxéra járvány után a szőlőt már nem telepítették vissza, a területen agyagbányát, majd téglagyárat üzemeltettek. Az agyaglelőhely gyorsan kimerült, így a gyárat a hatvanas években bezárták, a keletkezett gödröt építési törmelékkel, egyéb hulladékkal töltötték fel.

A területre korábban készült szabályozási terv elavult, egy, a település arculatától idegen, a mai területfejlesztési elképzeléseket legkevésbé sem tükröző beépítési terv volt érvényben. A régi terv megvalósítását a város nem támogatta, elsősorban a beépítés sűrűsége és építészeti minősége miatt, így a tervezés egészen a telepítés újra szervezésétől kezdődött.

Balatonfüreden, mint oly sok balatoni településen a tó mellett az utcahálózatot a parttal párhuzamos és arra merőleges utcák rendszere alakítja. A parttal párhuzamos utcák egymás felett egyenletesen teraszosan helyezkednek el, míg a partra merőlegesek egyenletesen lejtenek a víz felé. Ezt a szerkezetet követve alakítottuk ki az új beépítés merőleges utcahálózatát is.

A meglévő beépítés hiányait kipótoltuk és így 28 db, átlagosan 700-750 m2 alapterületű telket alakítottunk ki. A beépítés módja alapvetően szabadon álló, azonban az épületeket nem egy sorba, hanem egymáshoz képest kimozdítva rendeztük el, az előkertek méretét változtatva. A házak magastetősek, egységes befoglaló kubatúrával épülnek. A magastetőket az utcára merőlegesen és párhuzamosan állítottuk.

A telkeken villák, ikerházak, 3- és 4 lakást tartalmazó lakóépületek épülnek. A fő tengely végében, illetve a vasút mentén összefüggő közparkot terveztünk, amely magába foglal egy, a vasút mentén kialakítható sétány kezdeményt, amely gyalogos kapcsolatot biztosíthat az állomás felé.