+ FERENCVÁROS TAK – BUDAPEST

FERENCVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

Helyszín Budapest, IX. kerület – Ferencváros
Megbízó Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Alapterület Budapest IX. kerületének közigazgatási területe
Generál tervező MCXVI Építészműterem
Építész vezető tervező Herczeg László
Fonyódi Mariann
Paál Zsófia
Suri Sára
Fotók Czirják Bence, Fenes Tamás, Fonyódi Mariann, Paál Zsófia, Suri Sára
Tervfázis képviselőtestület által rendelettel és határozattal elfogadott, kihirdetett
Tervezés éve 2023

FERENCVÁROS ARCULATI KÉZIKÖNYVE ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IV.23.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

A kerületi településképi eszközök, valamint a helyi értékvédelem elemeinek, rendszerének komplex felülvizsgálata a megváltozott jogszabályi háttér, a közelmúlt fejlesztéseinek hatása és az átalakuló, átalakulás előtt állóterületek jelentős mérete miatt készült, teljes újrastrukturálást tett szükségessé. A felülvizsgálat területi hatálya Budapest IX. kerületének közigazgatási területe.

Ferencváros településképi arculati kézikönyve az eltérő karakterű városrészek meghatározására és azok településképi ajánlásaira, a jó példák gyűjtésére, a védett épületek és értékek leltárának teljes felmérésére, javaslatokkal történő aktualizálására, valamint az egyes városrészek átalakulását markánsan befolyásoló változások és hatásainak vizsgálatára terjedt ki, összességében szem előtt tartva Ferencváros meglévő történeti, településképi, építészeti értékeit.

A kerület jelentős méretű, jövőben átalakuló területtel is rendelkezik, ezért a Kézikönyv célja nemcsak a meglévő értékek megőrzése, hanem az átalakuló területeken a létrejövő új karakter értékteremtése, a kerület értékeihez való illesztés kereteinek meghatározása és a fenntarthatóság elveinek érvényesítése is, így a készítés során erre kiemelt hangsúly került. Célunk volt, hogy a Kézikönyv mind szakmai, mind laikus használók számára jól átlátható, használható és magas esztétikai minőségű kiadványban került összefoglalásra.

A településképi rendelet felülvizsgálata és aktualizálása a megváltozott külső jogszabályi környezetet, a Fővárosi Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyvének ajánlásait, valamint a Budapest IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal illetékes szakági szervezeti egységeinek véleményét kiemelten figyelembe véve készült. A teljes rendelet, de különösen annak településképi követelmények fejezete a Kéziköny és az Értékleltár javaslataival összhangban került felülvizsgálatra, különös tekintettel a területi és egyedi településképi és építészeti követelményekre, a közterületekre, a közhasználat céljára átadott területekre, a zöldfelületekre és azok kialakítására, a közművek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, kialakítására, valamint a reklámok, reklámhordozók, azokat tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályokra.

A munka eredményeképpen célunk volt, hogy a módosított rendelet tükrözze a kézikönyv értékőrző és értékteremtő szemléletét, a szakmai és hatósági napi használatban felmerült kérdésekre egyértelmű választ adjon és a jelentősen átalakuló területek kereteinek meghatározására egyaránt legyen alkalmas.

https://www.ferencvaros.hu/onkormanyzat-es-polgarmesteri-hivatal/polgarmesteri-hivatal/szakirodak/foepiteszi-csoport/